Robotí kluk DAVID

Autor: irisY2K

O robotím klukovi jménem David

David byl obyčejný robotí kluk, který bydlel ve vesnici zvané Nový Rohlík.
Protože měl jednu ne moc hodnou mámu, tak se jednoho dne stalo, že byl donucen odejít ze
svého domova.Na cestu si skoro nic nevzal, jen prak a tátovu fajfku, protože si připadal jako kouzelník.
Inu tak se vydal na dlouhou cestu plnou dobrodružství.
Trvalo asi tak sedm dní než došel do Granie, kde zažil svojí první velkou zkoušku.
Najednou z ničeho nic se ze dne stala noc. I vidějíc přicházet nějakého menšího tvorečka(pomyslil si že to asi bude skřítek),
schoval se mezi ostatní lidi kteří byli na tom samém místě a uviděl (ano opravdu uviděl) skřítka.
Skřítek kolem sebe začal rozhazovat bouchací kuličky, až se z těch praskajících ozvěn stalo to největší kouzlo, které kdy viděl.
Ve vteřině se ocitl u málé chatky. Náhle někdo zašeptal “ vítej , vstup do mého skromného domečku“.Ale protože si David
vzpoměl na vyprávění o všech těch ježibabách, zlosynech , rozhodl se otočit a odejít. Udělal dobře, protože když ušel asi dvcetdva kroků, uslyšel zvláštní zvuky které určitě nepocházeli od někoho hodného.A tak šel David dál a dál až na něj přišli mdloby, schoulel se do klubíčka a usnul.
Další den když se probudil, všiml si přibližujícího se kočáru s překrásnými koni.Rozhodl se,zeptat se jestli by ho nevzali s sebou.
samozřejmě ho ihned vzali , on naskočil a ujížděli směrem do Epsaňi. Kočí který ovládal koně mu nabídl něco k snětku. David neváhal najedl se a opět usnul. Když se probudil, bylo pozdě večer, ale byli na místě.
Pocítil že zde není vítán, tak si musel dávat na všechno pozor. Jednou k večeru se procházel po pláži (ono tam totiž bylo moře),
tak spatřil na zemi kus papíru. Inu s podivením ho zvedl a náhle spatřil na obrázku tu nejhezčí dívku na světě. Okamžitě se do ní zamiloval, i když to byl pouhý obrázek. A tak s tím obrázkem chodil po té zemi jménem Epsaňi, dokud nepotkal prince.On to nebil
ledajaký princ on byl Perský. Protože takoví princové bývají bohatí, rozhodl se náš princ že Davidovi koupí spoustu dobrot.
David obklopený všemi těmi dobrotami velice poděkoval a dostal ještě pár dobrých rad na cestu.“nedávej se na východ jsou tam nebezpeční psi.Tak ještě jednou poděkoval a pokračoval v pouti. Jelikož David byl ještě mladý, možná by jsme měli říct malí,
ale robotí kluci nerostou, tak se vydal špatným směrem, zrovínka na východ.Po dvou dnech chůze narazil na DVA tříhlaví psi.
Ti ho zastavili a ihned se začali ptát co to má za obrázek. David se začal vymlouvat, že to je jen kus papíru a že už musí jít.
Psi ho však nechteli pustit a začali být vzteklí a říkat že dokud nedostanou obrázek tak že ho nepustí. Malej David se tak namíchnul , že popadl prak a všech šest hlav sestřelil za malou chvilku.
Po vítězném boji se znovu vydal na cestu, tentokrát však už domů.Od té doby co měl David ten obrázek byli na něho všichni hodní, a on ho nosil pořád při sobě.
Konec dítka dobrou noc.