Tma

Autor: Petronella

Proč báti se černě tmy,
když tma je jako večerní obloha.
Plná hvězd.
Když přec mračna oblohu zahalí,
maličká hvězdička,
vždycky se zachrání.
Maličká hvězdička,
je jako jiskřička.
Z jiskřičky plamínek,
z plamínku ohýnek,
z ohýnku žár
a tma – je tytam.