• Máte nějakou svoji povídku? Pošlete ji na email newerabiz (zav) seznam.cz

Vodníkova zrada

autor: Johan07

Kdysi dávno žil na Náchodském panství král Jindřich Ferdinand Vilém II.K jeho panství patřila i přehrada Rozkoš.Nebyla to ovšem obyčejná přehrada.Její vlny brázdila loď pirátů.Ti přepadávali plující lodě.S piráty byl zadobře vodník Brčko.Král chtěl všechny piráty zavřít do žaláře, ale vždy mu utekli.Vypsal na ně i odměnu 10 000 dukátů.
Král se rozhodl, že poprosí o pomoc vodníka.Poslal za ním posly.Ovšem hastrmanova žába Kuňkalka ho varovala.Vodník mužík byl vládce vod a řek a nenechal se přivést na zámek.Proto, když za ním přišlo vojsko, utopil je.Jejich duše si pěkně uložil do svých ,,dušičkových hrnečků”.Král pochopil, že vodník je neoblomný.A tak šel na radu k babce kořenářce.
Byla to stará, ale hodná babička, kterou jste nepotkali bez jejího modrého šátku.Panovník k ní chodil často.Byla to ta nejchytřejší kořenářka v celém panství.Poradila mu:,,Za úplňku musíte nasbírat v temném lese vzácnou šalvěj bahenku.”Král se rozhodl uposlechnout moudré rady.Když nastal úplněk, poslal sluhy do temného lesa, aby mu přinesli potřebnou bylinu.Sluhové se již nevrátili.
Král opět zašel na radu k babce kořenářce.Vysvětlila mu, že pro šalvěj musí jít sám, bez doprovodu vojáků.To se králi samozřejmě nelíbilo, ale jiná možnost nebyla.,,Co se stalo se sluhy?”zeptal se.,,Jsou zkamenělí a vy je musíte vysvobodit, Výsosti.”odpověděla babka.Král však odvětil:,,Ale kde jsou?”Kořenářka odpověděla,,Tam kde je šalvěj.A pamatujte, musíte jít sám.Šalvěj mi přineste a já z ní uvařím kouzelný lektvar, který vodník musí vypít a pak udělá, co budete chtít.”Král se svým služebnictvem odešel.
Když nastal další úplněk, král chtě nechtě musel jít.Kočár ho přivezl k lesu, král vystoupil a vešel do lesa.Byla úplná tma, a proto měl lucernu.Jen na obloze za mraky prosvítal měsíc.Schylovalo se k velkému dešti a bouřce.Král zahlédl dvě divné skály.Jako by……………..no ano!!!To jsou přeci ti dva sluhové.Tady někde musí být i šalvěj.Ale počkat.Kdo proměnil sluhy v kámen?Tady někdo musí být.Něco zašustilo v křoví.Král se otočil.Nikoho neviděl.Plný strachu začal hledat šalvěj, ale nikde nebyla.Vtom se před ním objevil černokněžník.Věděl, proč je král tady.Tenhle černokněžník proměnil sluhy v kámen, ale králi ublížit nechtěl.Byl to vlastně hodný černokněžník.Proč tedy proměnil sluhy v kámen?Protože mu to nařídila babka kořenářka.Čaroděj prozradil králi, jak vdechnout těm dvěma sochám znovu život.Král musí najít klíč a truhlu.Klíčem odemkne truhlu, v níž bude láhev s živou vodou.Polije jí sluhy a ti obživnou.
Poté kouzelník zmizel.Král se dal do hledání.Konečně našel šalvěj, v níž byl ukryt i klíč.Ještě mu chybí truhla.Kde by mohla být?Král neví.Začínalo svítat.Vyšel z lesa.Měl klíč a šalvěj.Dal šalvěj babce kořenářce a zeptal se na truhlu.Babka mu odvětila:,,Truhla je dobře ukrytá ve vodě u vodníka.” A uvařila lektvar, který se musí vařit pět dní a nocí.
Na šestý den král opět navštívil babku.Ta mu předala lektvar a pravila:,,Vodník ho musí vypít, pak vás bude poslouchat na slovo.”Král vzal lektvar a šel.Cestou přemýšlel, jak dát hastrmanovi vypít nápoj.A dostal nápad.Lektvar vylije do Rozkoše.Vodník se nevědomky napije a bude poslouchat krále.A tak se i stalo.Hastrman se napil a dělal, co král poručil.Přišel tedy na zámek a podepsal úmluvu, že potopí piráty.
Piráti, nic netušíce, pozvali vodníka na palubu.Choval se jako by nic, ale záhy chtěl stáhnout zloduchy pod hladinu.Ti se však nedali a strhla se bitka.Jednoho piráta stála život. Pochopili nebezpečí a odpluli pryč do moře.
Král si přál, aby vodník našel truhlu.Tak se i stalo.Truhla byla nalezena, otevřena a sluhové zachráněni.A co piráti?Ti se už nikdy nevrátí.Je to konec pirátů na Rozkoši.