• Máte nějakou svoji povídku? Pošlete ji na email newerabiz (zav) seznam.cz

Případ relikvie

Autor: egonator

Vrchní komisař je v úzkých!Ocitl se ve starém systému kanalizace,kde se konají rytuální vraždy,jenomže teď je obětí on.Po svém marném pokusu zastřelit členy sekty byl odzbrjen mladíkem-vůdcem,který ovládá telekinenzi a byl sražen k zemi,zde začíná rozhovor s vůdcem.
„Nevím,jestli jste vážně tak omezený,nebo neznalý?Tak se vám představíme-my jsme ti,co brzy zničí svět!Jsme organizace,ale většina lidí říká sekta zvaná Spár Smrti.Vyznáváme jediného boha-Satana a jsme mu natolik oddáni,že bychom dokázali položit život za něj!Od něj máme tuto obětní dýku-s každou obětí přibývá magická síla,která je vtáhnuta do dýky,díky ní má každý z nás ovládá černou magii a až bude dost obětí,náš pán povstane!“tím domluvil mladík svým chladným,chraplavým hlasem a pozvedl ruku,kterou celou dobu držel směrem dolu.Rosetha to náhle vymršťilo od podlahy,u které celou dobu byl a nemohl se hnout.Vše ho bolelo a únava mu zavírala víčka.Usnul.Zdál se mu sen,podivný sen:byl na nějaké louce,zrovna bylo jaro a všude rostla zeleň a ptáci zpívali.Na západní straně se tyčil les,na východní se rozprostíralo velké jezero.Jakási neznámá síla ho táhla k lesu,když dorazil k okraji zastavil se.Na starém dubu na té nejobjemnější větvi seděl havran a krákal-jednou,dvakrát,třikrát.Slétnul k zemi a náhle se začal zvětšovat a měnit,změnil se do podoby krásné ženy oblečené jen do koženého kabátu,na kterém byla spousta havraního peří.Žena byla vysoká,štíhlá a s růžovým nádechem pleti.Byla tak nádherná,nevyslovitelně,její vlasy byly černé,spíše tmavě modré(hodně tmavě modré),čelo bylo malé a oči měla v nádechu fialové.Začla mluvit,mluvila neznámým jazykem,ale Roseth v mysli slyšel,jakoby mluvila jeho řečí.Mluvila o životě,o smrti a přírodě,její hlas zněl jako bzukot včelky,která ochutnala letní pyl.Náhle začla mluvit o světě a o velkém zlu,zeptala se,jestli nechce pomoci:“Ano chci!“řekl Roseth a žena mu do rukou vložila šedý kámen se slovy:Lenth eh gerú-Předávám ti sílu.
Poté se rozplynula v šedý opar mlhy,který poté zmizel.Komisař se probudil a byl stále v té místnosti,kde usnul.Ponořil svou ruku do kapsi a nahmátl kámen a strnul.Byl to vážně jen sen?