o Amaterasu

Autor: brooklyn

Sluneční dcerka se celým jménem jmenovala Amaterasu-Ó-Mi-Kami. Uctívaná byla jako bohyně slunce několik stovek let před naším letopočtem. Někteří jedinci, kteří si obzvlášť potrpí na tradice, v ní možná věří dodnes. Určitě měla hodně stoupenců. Tak jaká byla?

Amaterasu byla mocnou dcerou boha Izanagiho. Údajně se zrodila z jeho levého oka. Dostala za povinnost převzít vládu nad nebem. Měla ještě dva další sourozence – Susanoo a Tsukyomi. Všichni tři se nazývali vznešené děti. S každým se musela podělit o kus panství. Ona měla vládnout nebeskému království. Susanoo měl mít na starosti moře. Tsukyomi měl dohlížet na záhrobní říši. Nicméně Susanoo, povahou prchlivý a divoký výtržník, se hodlal stát jejím milencem. Tak se taky stalo. Zplodil s ní řadu potomků. Postupně se ale stával čím dál neovladatelnějším. Jednoho dne přišel do nebeského paláce. Začal se chovat hrubě a způsobovat Amaterasu obrovské škody. Uražená bohyně se ukryla do jeskyně. To mělo za následek, že se celý svět ponořil do tmy. Ostatní bohové museli Amaterasu vylákat pomocí lsti a přemlouvání. Nakonec se to podařilo pomocí zrcadla, ve kterém spatřila svůj dokonalý odraz. Zrcadlo, kterým se podařilo vylákat vznešené dítě, je jeden z častých mýtů. Milenec Susanoo byl za trest poslán do vyhnanství. Tam vybojoval legendární meč, který své sestře věnoval. Ta jej později předala svým potomkům, spolu se zrcadlem a korálky, zvanými magatama. To vše je zaznamenáno v kronice Kodžiki, jakožto v literárním pramenu.

Centrum kultu Amaterasu je ve svatyni v Ise. I když by jich mělo být více. Dříve bývala populární až natolik, že odsouvala i ostatní božstva. Též si ji oblíbil i císař. Její jméno znamená „Zářící nebe.“ Tsukyomi by se dal přeložit jako „Snící čtenář.“ To by odpovídalo Měsíci a vládou nad záhrobím. A význam slova Susanoo, to je něco jako „Zuřivý muž.“ Susanoo byl agresivní a uměl rozpoutat ničivé bouře. Této oblíbené sourozenecké trojice se využilo i v shounen seriálech.