• Máte nějakou svoji povídku? Pošlete ji na email newerabiz (zav) seznam.cz

Kniha stížnosti

autor: A. P. Čechov

Pro tuhle knihu byla na nádraží zřízena zvláštní kancelář. Klíč od ní „je uschován u staničního dozorce“, ve skutečnosti není však klíče nikdy třeba, protože místnost je stále otevřena. Přečtěte si, co je v knize napsáno:
„Milostivý pane! Zkouším pero!“
Pod tím je nakreslena hlavička s dlouhým nosem a s růžky. Pod ní čtete:
„Kdo to psal, ten se smál, hejbal nosem, hádej, kdo sem!“
„Přijížděje k této stanici a hledě oknem v přírodu, uletěl mi klobouk. I. Jarmonkin.“
„Kdo to psal nevím, ale kdo to čte, je vůl.“
„Na památku vepsal vedoucí oddělení stížností Kolovrojev.“
„Vznáším k představenstvu žalobu na konduktéra Kučkina, neboť se zachoval hrubě k mé ženě. Není pravda, že má žena hlučela, naopak, nabádala, aby byli všichni tiše. A také na strážníka Kljatvina, který mě uchopil hrubě za rameno. Mé bydliště je na statku Andreje Ivanovice Iščejeva, který dosvědčí mou bezúhonnost. Samolučšev, účetní.“
„Nikandrov je socialista!“
„Pod čerstvým dojmem ohavného činu… (přeškrtnuto]. Při průjezdu touto stanicí jsem byl zhnusen do hloubi duše následujícím… (přeškrtnuto). Před mýma očima došlo k této příhodě, vykreslující sytými barvami poměry na našich železnicích… (vše další až na podpis přeškrtáno]. Alexej Zudjev, žák 7. třídy kurského gymnasia.“
„Zatím co jsem čekal na odjezd vlaku, studoval jsem fyziognomii přednosty stanice a vůbec mě neuspokojila. Tak to hlásím. Na mysli neklesající výletník.“
„Vím, kdo to napsal. To napsal M. D.“
„Pánové! Tělcovskij je falešný hráč!“
„Dozorcova žena si vyjela včera s číšníkem Kosťou za řeku. Všecko nejlepší! Hlavu vzhůru, pane dozorce!“
„Projížděje hladov touto stanicí, nemohl jsem sehnat postní jídlo. Duchov, diakon.“
„Žer, co je…“
„Kdo najde koženou tabatěrku, ať ji odevzdá v pokladně Andreji Jegoryči.“
„Jelikož mě vyhazují pro opilství ze služby, prohlašuji, že jste všichni podvodníci a lháři! Telegrafista Kozmoděmjanskij.“
„Ctnost nechť je vám okrasou.“
„Kátinko, já vás mám šíleně rád!“
„Prosím, nepište do knihy stížností nepatřičné věci! Za přednostu stanice Ivanov 7.“
„Třeba jsi sedmý, jsi blb.“