První oběť

Autor: Hermit

Opona se roztahuje a před diváky se objeví hrozivá scéna.
Na podiu stojí Velké tlusté prase oděné do drahého obleku.
Sako je celé napnuté na jeho obří postavě. Na ruce září zlaté hodinky.
Velké tlusté prase svírá v ruce dlouhý řeznický nůž.
Slintá a kvičí a působí naprosto děsivým dojmem.
Před ním leží na stole svázaná nahá mladá dívka, Čistá panna.
Velké tlusté prase přistupuje k Čisté panně.
Odřízne ji kus masa ze stehna a pozře ho.
Zařve: „Právě jsem zničil nevinnost!”
Odřízne plátek z jejího břicha a opět ho sní.
Zařve: „Právě jsem zničil veselost!”
Čistá panna křičí bolestí, zatímco Velké tlusté prase se chystá na další sousto.
Sliny se mu valí z úst, když odřezává její prso.
Zařve: „Právě jsem zničil lásku!”
Krásné tělo Čisté panny se změnilo v mršinu.
Nevypadala už vůbec jako člověk.
Velké tlusté prase ji vyřízne jazyk a spolkne ho.
Zařve: „Právě jsem zničil svobodu!”
Na závěr oddělí Čisté panně hlavu od těla a zavolá na Svinčíka.
Svinčík přiběhne na scénu a v rukou svírá obrovskou skleněnou mísu.
V ní již leží několik hlav mladých lidí, chlapců i dívek.
Velké tlusté prase k nim přihodí hlavu Čisté panny.
Zařve: „Právě jsem stvořil civilizaci!”
Opona se zatahuje a představení končí.
Nikdo netleská.