Je težké zůstat sám sebou?

autor: Janek

V dnešní době si kdokoli z nás může klást otázku, zda je možné, aby mladý člověk byl nedotčen všemi vlivy, které se na něj doslova valí. Přitom ale platí, že zůstat sám sebou je důležité, možná i nezbytné. Nikdo přeci nechce být ovládán jako loutka či příslušník stáda skotu. V tomto nám však brání jisté vlivy, které se pokusím přiblížit.
Už od dětství na nás působí rodiče a ostatní příbuzní – výchovou i mezilidskými vztahy. Různými příkazy, zákazy, doporučeními, či varováními se z nás snaží udělat správné lidi. Je jistě nepopiratelné, že tím zčásti přetváří naši osobnost – v přijatelnějším případě nás mění k lepšímu. Jak však na děti může zapůsobit rozvrácená rodina, hádky, zanedbaná výchova? Jistě budete souhlasit, že i toto se promítne do povahy i dalšího života malého člověka.
Po rodině přichází na řadu přátelé. Prakticky od nástupu do mateřské školy se kolem nás pohybují – někteří se pouze mihnou, jiní zůstávají až do smrti. Dělíme se s nimi o podstatnou část volného času, ale i radosti, strasti, nápady a dobrodružství. V partách, které běžně vznikají, není výjimkou zkušenost v podobě cigarety, alkoholu, nebo – v dnešní době bohužel stále populárnější – marihuany. V takovémto uskupení jedinec získává jistý pocit anonymity a bezpečí, takže se odváží konat věci, na které by jinak ani nepomyslel, snad by je i odsoudil. Nechci však psát pouze o negativních úlohách přátel. Mnohdy nás dokáží posunout kupředu, povzbudit, nakazit svým zápalem pro dobrou věc. Záleží pouze na jednotlivci, co si z nabízeného vybere.
Dalšími nezanedbatelnými složkami působícími na současného člověka jsou bezesporu společnost a média. Společnost, jejíž morálka je často dosti pochybná a média, která si neberou servítky a vyžívají se v bulvárních záležitostech. Z televize vedle naučných pořadů vstřebáváme i agresivitu a násilí, reklamní triky se pokouší zmást spotřebitele slogany a strojenými úsměvy. Kapitola sama o sobě je také internet – obrovské množství informací i dezinformací, spojení s prapodivnými lidmi z celého světa… Spousta negativ i pozitiv shromážděných na jednom místě.
Pokud se podíváme kolem sebe, zjistíme, že spousta mladých se snaží být za každou cenu „svá“. Ne vždy k tomu volí vhodné prostředky (sebepoškozování, alkohol, drogy,…) a ne vždy jsou originální. Poté vznikají různé skupiny teenagerů – na internetových blozích tak snadno můžeme najít takzvané zastánce stylu EMO, kteří se řídí heslem:“Emo přišli na svět, aby odešli.“ Mezi jejich záliby patří smutek a sebepoškozování. Odlišnými skupinami mohou být stoupenci různých hudebních stylů, nebo lidé, kteří se sdružují kvůli společným tvůrčím zájmům a schopnostem.
Na závěr si opět položíme otázku: Je těžké zůstat sám sebou? Bezesporu je. Některé faktory ovlivnit nedokážeme (výchova, prostředí), ale z jiných máme možnost vybrat si to, co pro nás může být přínosné. Opravdu záleží na každém z nás, jak má silnou vůli a do jaké míry se nechá zmanipulovat společností a svým okolím.