Malé tygří zamyšlení

autor: Luky

Novela Tracyho tygr byla napsána roku 1951 Američanem s arménskými kořeny, Williamem Saroyanem. William Saroyan byl představitel americké literatury 20. století. Narodil se 31. srpna 1908 a zemřel dne 18. května 1981. Prožil velmi pohnutý život, poznamenaný brzkou smrtí otce, díky které se musela jeho rodina potýkat s chudobou. Postupem života se stal závislým na alkoholu a hazardu. Již od dětství začal zjišťovat, že se od ostatních vrstevníků vnímáním světa poněkud liší. Ve svém díle často zrcadlil své zážitky i zážitky své rodiny a okolí. Také se ve svém díle zaměřoval na osudy emigrantů z různých států, jako byla i jeho rodina.

Děj knihy se odehrává z převážné části v New Yorku. Dalšími místy, do kterých se skrz knihu podíváme, jsou San Francisko a léčebný ústav v Bellevue.

Když byl hlavní hrdina Thomas Tracy malý, chtěl mít svého tygra. Během dospívání v San Francisku tygra opravdu získal. Když mu bylo dvacet jedna, odstěhoval se i se svým tygrem, kterého viděl jen on sám do New Yorku. Tam začal pracovat jako dělník v kavárně Otto Seyfanga. Jednou, během své práce, spatřil na ulici dívku, Lauru Luthyovou, do které se ihned zamiloval. Byla z toho známost. Avšak díky tomu, že Tracy políbil matku své vyvolené, brzy skončila. Tracy dal nedlouho poté v Seyfangově kavárně výpověď a odstěhoval se opět do San Franciska. Uplynulo několik let do doby, než se vrátil. Když se však jednou procházel po ulici, stala se nevídaná věc. Jeho neviditelného tygra, který ho celý život doprovázel, najednou viděli všichni. Lidé se ho báli a policie po něm začala střílet a zahnala ho. Raněný tygr se musel ukrýt a svého druha ještě dlouho neuviděl. Tracyho všichni považovali, díky tomu, že se procházel vedle tygra, jakoby se nechumelilo, za blázna a byl zavřen do psychiatrické léčebny v Bellevue. Zde potkal několik starých přátel i svou milovanou Lauru Luthyovou. Všichni kdysi měli zdravé tygry jako Tracy, teď to však již byly jen vypelichané mršiny. Policisté, tlačeni veřejným míněním, mezi tím marně pátrali po tygrovi. Za přispění psychiatra a policejního strážmistra, kteří mu věřili, připravil Tracy „léčku“, která spočívala v tom, že musí Tracy prožít opět první den, kdy potkal Lauru. Tygr se měl na základě toho dostat do klece. Vše se stalo, jak mělo. Policisté tygra sice viděli, avšak ten někam zmizel. Policistům pak nezbývalo, než si jít svou cestou, stejně tak jako ten zamilovaný pár.

Nejdůležitějšími postavami, které se v příběhu vyskytují, jsou hlavní hrdina Thomas Tracy, jeho dívka Laura Luthyová, psychiatr dr. Pingitzer, ochutnávači kávy Nimmo, Peberdy, Ringert a Shivley, strážník Huzinga a poručík Bly.

Toto dílo je takovým pohádkovým příběhem pro dospělé čtenáře. Je příběhem o lásce dvou lidí, kteří díky její opravdovosti překonali všechny trable svého života. Autor nám jistě chtěl sdělit, že láska je jedna z nejdůležitějších věcí a bylo by značně těžké bez ní žít. Dalo by se hodiny debatovat o tom, co nebo kdo je tygr. Může znamenat odvahu, zábavu, vůli žít. Každý si pod ním představí něco jiného. Nejpravděpodobnější a asi nejkrásnější výklad nám ale říká, že „tygr“ znamená lásku, jak se ostatně dočteme v poslední větě příběhu: „A tak se končí příběh o Thomasu Tracym, Lauře Luthyové a tygrovi, jenž je láska.“

Knížka je krátká, stručná, ale zároveň výstižná. Je napsána jednoduchým a poutavým stylem, který přichystá požitek i úplnému nečtenářovi. Autor zde umně použil jemné satiry na dnešní masovou společnost.      Bylo to příjemné počtení. Knížku jsem měl za necelé dvě hodiny za sebou. Myslím, že titul „kniha, která léčí“ si jistě zaslouží. Člověka potěší a zvedne mu náladu. Až jednou bude příležitost, myslím, že po ní opět sáhnu.