Namlouvání

autor:  Štěpi

Naposledy jsem se z okna podíval na bizarní travnaté kopečky vlnící se na protějším svahu a vyrazil do páchnoucích ulic města. Omámen odlesky reklam svítících z každého kouta do podvečerní mlhy linoucí se z kanalů jsem zapadl do svého oblíbeného podzemního pajzlu. Atmosféra byla podobná té venkovní – všudypřítomná pára bránila ve výhledu, z jukeboxu se do uší tlačil řev trashmetalu střídaného neuvěřitelně supidními rádoby árenbí songy a pochybná individua válející se okolo celé délky spirálovitého baru se ho snažila přehlušit svými hlasy poznamenanými dlouhými desetiletími strávenými se sklenkou v ruce.

Jako obvykle jsem se rozvalil na smradlavou pohovku v koutě a v nápojovém lístku se proklikal ke kávě, která okamžitě přiběhla na dlouhých odhalených nohách jedné ze servírek. Pomalu jsem usrkával a mžoural do oparu.

Po několika dnech a stovkách šálků s kávou, kdy se v lokálu nic kromě osazenstva neměnilo, si k vedlejšímu levitujícímu stolku přisedl poněkud zvláštní pár. Mladá žena za neustálého odrhnování fialové ofiny zelenýma očkama nechápavě mrkala do nabídky stravy a drinků. Chlápek, který se mezitím sesunul na protější gauč ji bedlivě sledoval a evidentně vyčkával, až to vzdá. Nakonec si oba zdárně objednali horu nevalně vyhlížejícího pokrmu a beze slova ho do sebe kousek po kousku nacpali. Mezitím si žena stihla rozpálit bezmála deset cigaret.

Kofein se mi tou dobou rozkládal v krvi tak rychle, že jsem usnul ještě než jsem stihl stisknout tlačítko pro přivolání další dávky.

.

.

.

Probudila mě rána popelníku ve chvíli, kdy se s mohutným rachotem roztříštil o strop a uštědřil mi pár střepů na saku. Teprve v tu chvíli jsem uslyšel dívku mluvit. Bez znatelných emocí v hlase vyjmenovávala nadávky do obličeje svého společníka, aniž by její vzezření korespondovalo se slovy. Pak zmlkla. Když po chvíli klidu hasila cigaretu o fontánku nevkusně zabudovanou ve zdi, muž ji hrubě uchopil za paži. Beze slov na ni prázdně civěl. Dívka se roztřásla a začala plakat. Schoulila se do hloubi pohovky a hlasitě vzlykala. Muž se nervózně ohlédl mým směrem. Vstal, vytáhl z pouzdra, jehož jsem si předtím nevšiml, starodávnou katanu a dívce jedním precizním švihem utnul hlavu