Motto k řešení světové hospodářské krize

Autor: Václav Kovalčík

Vážení řešitelé světové krize, přestaňte zubožovat křesťanské církve. Nepřihlížejte k chátrání pilířů Kristovy lásky nejen v Evropě, ale i v ostatních částech světa. Nepodporujte podniky, které za sebou zanechávají negativní externality a sužují své zaměstnance. Dejte své ano firmám a neziskovým organizacím, které budují hodnoty, myslí na blaho všech svých pracujících a okolního prostředí. V tom by měla být filozofie řešení problematiky všech světových krizí, nikoliv podpora nákupů předražených, luxusních automobilů, neboť dotování omezeného počtu odvětví vede k dalšímu prohloubení světové krize. Nechť je cestou našeho vysvobození maximální diverzifikace hospodářských odvětví, protože se jedná o alternativu spravedlivou, která má úlohu, jež spočívá v zajištění stability národních ekonomik. Investice raději vložme do nápravy bohulibých, záslužných a smysluplných kapitol, které byly dlouhodobě zanedbávány, pošlapávány a vytlačovány z povědomí veřejnosti. Svět se stane lepším, pokud nebudeme zaslepeni hospodářským růstem za každou cenu. Odstraňme však pochybné brýle, jejichž současný módní trend nic neřeší, abychom nastavili kvalitní a zdravé prostředí také z hlediska sociálního a environmentálního.