Recenze moci…

Autor: Vladislav.

Recenze moci…
Pokud chceme provést rozbor a recenzi moci musíme si položit tři základní otázky:
1.Co je moc?
2.Kdo jí drží?
3.Jak jí drží?
Moc představuje hybnou sílu světa, je to emoce, metafyzická síla, je to hrůzný a děsivý faktor v podání dnešního světa.

1.Co je moc?
Moc je abstraktní a neměnící se silou. Je to síla, kterou jeden člověk nutí druhého člověka ke své vůli k tomu co první žádá se musí druhý snížit. Je moc politická, vojenská a ekonomická, jsou spolu úzce provázány. Politická moc potřebuje vojenskou o níž by opírala svůj násilný aparát a ekonomickou, aby se nezhroutila. Vojenská moc potřebuje být zaštítěna politickou a vyzbrojena ekonomickou a ekonomická moc potřebuje kontrolu nad lidem-státem skrze politickou moc a vojenskou moc s níž by se bránila proti svým “nepřátelům”.
Tak se dá krátce a stručně shrnout moc. Je moc politická, která může být “vnucena” “demokratickými prostředky”, moc vojenská, která je vnucena granáty, kalašnikovi a M-16tkamai a je moc ekonomická, která rozprostírá nad světem totalitní otroctví.

2.Kdo drží moc?
Nyní si položme druhou otázku, kdo drží moc?
Jdouce po ulici a tažíce se lidí na otázku “kdo v této zemi drží moc?”, odpovídají “Premiér Topolánek…” atd., “moc” v této zemi podle mínění většiny nezúčastněných lidí třímá v rukou topolánkovců, paroubkovců, filipovců, dalíkovců, čuňkovců a dalších. Je tomu tak skutečně?
NE!
Lidé nemohou býti pravdě více vzdáleni. Moc v této zemi nedrží žádní z těchto bastardů či lépe loutek. Tak kdo ji drží? Kdo nás ovládá? Bez koho bychom se neobešli? Odpověď: Nadnárodní koncerny a velkopodnikatelské kruhy!
Uveďme si příklad na zemědělství. Během diktatury minulého režimu bylo zemědělství, ač to dnes lidé moc nevidí velice rozsáhlé. Pokud by byrokracie nebyla tak stupidní tak bychom si vystačili kompletně samostatně a měli bychom spoustu masa atd., leč neschopná a sterilní byrokracie nic nedokázala.
Od roku 1989 se zemědělská výroba a produktivita na území ČR zhroutila o 90-95%. Pokud by nyní byli okamžitě byl zastaven dovoz potravin a zemědělských produktů do země tak by nastal absolutní hladomor s desítkami tisíc mrtvých! Proto jsou zde zahraniční agro-korporace, které drží moc nad zemědělstvím. Tyto velkokoncerny, jmenovitě např.Nestlé, Coca-Cola a další představují děsivou moc nad lidským zdravím.
Pro názornost si uveďme zemi Chile po 11.září 1973, kdy fašističtí vojenští pučisté sponzorovaní Američany svrhli demokraticky zvoleného levého socialistu Allendeho. Po nástupu Augusta Pinocheta jako vládce celé země nastavila společnost Nestlé neomezovaná státem monopolní ceny na své produkty. Chilský lid mezitím zchudl díky Pinochetově a předtím i částečně Allendeho neschopnosti. Výsledkem toho bylo, že více než 500 kojenců a batolat zemřelo hlady, protože matky neměli peníze na dětskou stravu, kterou získala Nestlé pod svoji kontrolu.
Co by se stalo pokud by například zahraniční ropné společnosti zastavili dovoz ropy do země? Ekonomika by zkolabovala a to nepřeháním!
Během pár dní by z naší ekonomiky nic nezbylo.
Bez nadnárodních koncernů bychom se neobešli. Neobhajuji je, ba naopak se tím snažím nad nimi vynést obvinění z masového otroctví, závislosti a utrpení jež způsobují.
A kdo je tedy ztělesněním této “kapitalistické” moci přesně? Tato organizace o níž jsem napsal již ve svých jiných pracích se nazývá “Bilderbergská skupina”. Tato organizace, sdružujíce v průměru 100 lidí, je tvořena světovou elitou. Jsou v ní prezidenti nadnárodních koncernů jako Fiat, Mercedes-Benz, Exxon, Shell atd. a nejen oni. A kdo jsou nejmocnější z nejmocnějších? Tito lidé disponují obrovskými vojenskými, politickými a nepředstavitelnými gigantickými ekonomickými prostředky. Zejména 5 nejbohatších “rodin”. Nejbohatší z těchto pěti rodin pak jsou Rockfellerové, jejichž mění dosahuje desítek miliard amerických dolarů. Předek dnešních Rockefellerů, William Rockefeller byl mastičkář a podvodný doktor… jeho syn, J.D.Rockefeller vychováván v duchu tvrdosti, lží a podvodů svého otce, se stal nelítostným vládcem celého světa. Získal kontrolu nad americkými ropnými ložisky, zkorumpoval železničáře a tím odrovnal konkurenci, kterou sám prohlašoval za “hřích”. Stačilo pár let a stal se díky své brutalitě, chladnokrevnosti a inteligenci vládcem ropného průmyslu. Stal se ropným císařem a průmyslovým králem. Jeho firma Standard Oil svého času ovládala 90% amerických ropných zásob a 30-35% světových ložisek ropy. Postupem času skrze “filantropii” ovládl korupcí i značnou část farmaceutického průmyslu.
Jistý článek o J.D.Rockefellerovi napsal, že během půl hodiny v průměru zbohatne o 1 000 dolarů. Za jednu noc o cca.17 000 dolarů.
Ten člověk jednal podle motta “s poctivostí nejdál dojdeš, ale nikdy nezbohatneš”, tak se vydal na cestu korupce a masových zločinů.
O jeho bezcitnosti a bezcharakternosti svědčí tzv.Ludlowský masakr. Ludlow, hornické táborové městečko v Coloradu, kde se nacházelo centrum masové stávky vyvolané v reakci na vraždu jednoho z levicových odborových aktivistů, se stal cílem útoku podplacené Národní gardy a elitních zabijáků najatých Rockefellerem. Dělníci a horníci pracující v otřesných podmínkách, většinou emigranti toužící splnit si “americký sen”, pracovali jako otroci v dolech Rockefellerovy dceřiné společnosti Colorado Fuel and Iron Company. Pracovali 10-12 hodin v životu nebezpečném prostředí, bez sociálních práv, s “rodinami na krku”, které sotva zvládli uživit. Generál Chase, velitel místní Národní gardy, bojíce se údajně přítomnosti emigrantů z řad černohorských ostřelovačů, zformoval téměř 1 000 elitně vyzbrojených a vycvičených mužů s dělostřeleckou podporou. V noci 16.dubna 1914 pak žoldáci a gardisti přepadli stanové tábory, 19 lidí po většinou žen a dětí zemřelo. Nejstarší oběti bylo kolem 65 let, nejmladší byli pouhé 3 měsíce!
Po tomto masakru se už Rockefeller nikdy nezbavil nálepky krutého tyrana, který je ochoten jít pro zisk přes mrtvoly a podle toho jednali i jeho potomci vychovávaní ve stejném stylu. A dotáhli to skutečně daleko. Vnuk David Rockefeller se stal důležitým představitelem mnoha nadnárodních tajných společností, během války se stal členem a významným pracovníkem Office of Strategice Services, předchůdkyně CIA a později jeho význam dosáhl takové úrovně, že když přijel australský premiér na jednu návštěvu do USA nejprve se stekal s Davidem Rockefellerem a teprve poté s prezidentem Gerladem Fordem. Taková je moc Rockefellerů.
Jeho starší bratr Nelson se dokonce stal americkým viceprezidentem. Většina potomků J.D.Rockefellera se pravidelně účastní schůzí Bilderbergské skupiny, Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a dalších organizací.
Pokud by si Rockefellerové umanuly mohli by velice rychle položit světovou ekonomiku, zvláště v dnešní době, na kolena. Co my víme zda už dříve neexperimentovali s ekonomikou, aby měli vyšší zisky??? Byli některé menší krize skutečně krizemi nebo experimenty Rockefellerů???

3.Jak si jí drží?
Nyní se dostáváme k nejhrůznějším faktům o bezcitnosti a mocichtivosti Bilderbergské skupiny a Rockefellerů.
Touto úvahou bych chtěl vzdát hold Dannymu Casolaru a Paulu Wilcherovi, mladému novináři a právníkovi jež se pokusili rozluštit co se děje. Výsledkem byla “sebevražda” Dannyho Casolara a naprosto nezjištěná smrt Paula Wilchera, který byl ve svém bytě nalezen ve stavu rozkládající se mrtvoly agenty FBI a místní policie.
Tito dva muži jsou dokonalými příklady udržování tajností a pravdy kolem Bilderbergské skupiny, americké vlády, Rockefellerů a spol.
Danny Casolar se provinil tím, že se pokusil vládu obvinit z masového podvodu v případě počítačového softwaru PROMIS, který vládní CIA chtěla užít jako tzv.trojského koně proti počítačům svých nepřátel a přitom ho de facto ukradla skrze ministerstvo spravedlnosti tvůrcům, Hamiltonům.
Paul Wilcher zase získal důkazy, že americký exprezident George Bush starší, vyjednával s Iránci o zadržených amerických zaměstnancích na americkém velvyslanectví v Teheránu. K pozdějšímu šoku mnoha lidí, kteří získali kopie Wilcherových dokumentů, exprezident Bush nevyjednával propuštění nýbrž další držení. Cílem bylo potopení vlády prezidenta Cartera a vítězství republikánů. Iránci dostali 35 miliónů dolarů a zbraně a munici v hodnotě 5 miliónů tehdejších dolarů. A kdy byli zadržovaní zaměstnanci propuštění? Úplnou náhodou, nebo spíše “náhodou”, až za vlády republikánů.
A to jsou jen špičky ledovce.
Nesmíme zapomínat na vraždu prezidenta Kennedyho, která podle mnoha zpráv byla přímo organizována CIA. Je velice zajímavé, že vražda se udála poté co Kennedy slíbil rozpuštění CIA kvůli fiasku CIA v Zátoce sviní. Kennedy veřejně slíbil v jednom ze svých projevů, že rozdrobí CIA na tisíce slabších organizací a článků. To by zlomilo mnoho mocných pák nejmocnějších. Proto byl prezident zavražděn a podle slov jednoho z nezávislých vyšetřovatelů “V roce 1963 v naší zemi zvítězil státní převrat”.
Prezident Kennedy byl mrtev další operace CIA a dalších pák moci nejmocnějších mohli pokračovat a co to bylo za operace? Vyjmenujme si jich pár.
Operace CONDOR.
Operace organizovaná v průběhu 60.-80.let měla za cíl likvidaci jihoamerických levicových aktivistů a odborářů, včetně jejich rodin a dětí. Počet obětí se pohybuje kolem 50 000.
Operace Phoenix.
Operace CIA organizovaná a spoluřízená bývalým ředitelem CIA Williamem Colbym, který byl v květnu 1996 pravděpodobně zavražděn. Operace Phoenix probíhala ve Vietnamu a cílem byla likvidace přívrženců Vietkongu. Operace stála život 20 000, většinou nevinných lidí, kteří s Vietkongem nikdy nespolupracovali.
Operace Gladio.
Operace CIA a tajných struktur NATO probíhající v Itálii souběžně s teroristickými útoky Rudých brigád.Původně započala v 50.letech po prohlášení J.V.Stalina o nutnosti „vojenského osvobození západu z područí kapitalismu“ a vytvoření „socialistické oblasti“. Operace trvala, až do konce 70.let. CIA a NATO nechali provést sérii bombových útoků a následně je připsali levicovým teroristům(tato část operace se nazývala „False flag operace“-Operace falešná vlajka). Například na Boloňském nádraží se nezdráhali pro své cíle zabít 80 civilistů a další desítky zranit. Následně CIA a NATO vyzbrojili neo-fašistické polovojenské regimenty bojující proti anarchistům a marxistům. Operace byla časem odhalena a na nátlak rodin pozůstalých bylo 10 000 stran dokumentace Operace Gladio odtajněno v polovině 90.let veřejnosti.
Druhá fáze Operace Gladio měla začít v případě sovětské invaze do západní Evropy a měla být zaměřena na vytvoření rozsáhlých antikomunistických a ultrapravicových „partyzánských“ proti-sovětských oddílů, které měli sabotovat vojenské postupy Sovětské armády a vojsk Varšavského paktu proti vojskům NATO.
Operace Northwoods.
Operace z 60.let 20.století, která měla skrze sérii rozsáhlých sabotáží, vražd a „teroristických útoků“ obvinit kubánskou proti-americkou castrovskou vládu z provokací a vést k americké vojenské intervenci. Jedna z částí Operace Northwoods je, až nápadně podobná tomu co se stalo 11.září 2001 v New Yorku. Dokumentace Operace Northwoods již byla zveřejněna a je dostupná na internetu, zkuste najít část o níž mluvím…
Od operace se následně kvůli risku vojenského střetu se Sovětským svazem ustoupilo.

Nesmíme zapomínat na rozsáhlé obchody s drogami, kterými právě CIA vyzbrojovala paramilitarní komanda účastnící se Operace CONDOR. Tisíce tun heroinu s pomocí agentů CIA jako byl Barry Seal se dostala do USA, zejména do černošských čtvrtí s cílem rozvrátit černošské hnutí za práva a svobodu. Peníze z toho šli na podporu jihoamerických diktatur a později i ultrapravicových paramilitarních oddílů Sjednocené sebeobrany Kolumbie bojující proti “levicovým” povstalcům, povětšinou také napojených na drogové kartely, z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie-Lidové armády a skutečně levicovým, “ne-drogovým” a částečně křesťanským povstalcům z řad Národní osvobozenecké armády ELN.

Nesmíme zapomínat i na další podivné úmrtí, např.doktora Roskose, který nahý vběhl na dálnici pod auto a který byl informátorem Dannyho Casolara.
Pokud si člověk dá dvě a dvě dohromady a přestane se bát “zesměšnění” kvůli “konspiračním teoriím” zjistí, že mnoho a mnoho věcí na těchto “spikleneckých teorií” má reálný a pravdivý základ a pravděpodobně do sebe zapadají.

Na závěr snad jen známou větu-vše souvisí se vším!
Popřemýšlejte o tom a já časem uvedu další data a informace.
Zdroje jež jsem využil ponechám v tajnosti z osobních a organizačních důvodů.